Czynne 7 dni w tygodniu, od godziny 8:00 do 21:00

Regulamin rezerwacji

Regulamin – Dotyczy rezerwacji usług oferowanych przez firmę PORT PIENIN Grzegorz Polaczyk.
Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji i terminów płatności za rezerwację oraz pełnej płatności za zarezerwowane usługi.
Umowa rezerwacji zawierana jest z Organizatorem drogą elektroniczną lub przez korespondencję tradycyjną.
Rezerwacji dokonać można drogą elektroniczną, potwierdzoną korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji, korespondencję tradycyjną lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń na stronie www.portpienin.pl
Klient ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy informując wcześniej o tym fakcie Organizatora.
Anulowanie rezerwacji dokonywane jest wyłącznie drogą telefoniczną, mailową lub listownie. Anulowanie rezerwacji zostaje uznane tylko w przypadku skutecznego potwierdzenia otrzymania rezygnacji przez Organizatora.
Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Organizatora powiadomienia o rezygnacji przez Klienta.