„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „RIVER TUBE – wprowadzenie do oferty firmy „Port Pienin” Grzegorz Polaczyk innowacyjnej usługi organizacji spływów Dunajcem na jednoosobowym kole pneumatycznym RIVER TUBE – poprzez zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego”

mająca na celu rozwój działalności i wzrost konkurencyjności firmy „Port Pienin” Grzegorz Polaczyk w wyniku wprowadzenia do oferty firmy innowacyjnej usługi organizacji spływów Dunajcem na jednoosobowym kole pneumatycznym RIVER TUBE i doposażenia firmy w dodatkowy sprzęt rekreacyjno-sportowy oraz utworzenie 1 miejsca pracy – do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub chcesz zarezerwować spływ - dzwoń lub pisz!
Czynne 7 dni w tygodniu, od 8:00 do 21:00
ponton i kajak